menu
Úvod Dentální přístroje Digitální čističky a příslušenství Ultrazvuková čistička Dental s řízeným proplachem dutin
Doprava zdarma

Ultrazvuková čistička Dental s řízeným proplachem dutin

Kód: K-17FE

UZ čistička pro rychlé čištění instrumentária bez námahy. Podrobný popis

82 885 Kč
Na objednávku
ks

Popis produktu

Ultrazvuková kompaktní čistička K-17FE s řízeným proplachem dutin s digitálním ovládáním.

POUŽITÍ

Ultrazvukové kompaktní čističky jsou určeny k čištění předmětů z různých materiálů, jako je kov, sklo, keramika, plastické hmoty a jiné od volně přilnutých nečistot a mastnot.

POPIS VÝROBKU

Ultrazvuková čistička se skládá ze dvou základních částí: ultrazvukového generátoru a vany s upevněnými ultrazvukovými piezoelektrickými měniči. Vana i generátor jsou umístěny ve společném plášti z nerezavějící oceli, který je upevněn na podstavci. Běžné je stolní provedení. K čističce je možno dodat pojízdný vozík, jehož cena není zahrnuta v základní nabídce.

Na přední straně čističky, v její spodní části, jsou umístěny:

*síťový vypínač s kontrolní žárovkou

*digitální panel ovládání                   

Na boční straně čističky je umístěn vypouštěcí ventil.

Na zadní straně pláště vany je umístěn typový štítek. Podstavec vany je na gumových nožičkách a je zde vyvedena síťová šňůra, umístěna síťová pojistka a uzemňovací kolík.

Systém je jednoduchý a stavebnicový. Čističku je možno využít i jako klasickou ultrazvukovou lázeň - čištěné předměty se umístí do jednoduchého nerezového koše a čisticí efekt je povrchový. Pokud jsou čištěné nástroje dutinové, je možné jednoduchým způsobem napojit všechny dutiny na speciální port, který je na oběhové čerpadlo připojen rychlospojkou.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Hlavní přívod:               230V/50Hz

Maximální příkop:         2150 VA

Pracovní frekvence:     38kHz±20%

Ochrana:                       samočinným odp. od zdroje

Odrušení:                      EN 55 011

Krytí:                             IP22, EN 60529

Ohřev:                           1400 W

VF výkon:                      max.750 W

Pojistka zařízení:           T10A//250V

Pojistka generátoru:       F5A/250V

Pracovní objem vany:    dle typu zařízení

Max. dovolená teplota média: 80oC

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Přistroj provozujte při rozmezí okolních teplot  mezi + 5 až + 40 stupni Celsia a maximální relativní vlhkosti vzduchu kolem 80 %.

HYGIENICKÁ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

Při práci s ultrazvukovou čističkou je potřebné dodržovat všechny předpisy, které se vztahují k práci s elektrickým zařízením 

NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU

V ultrazvukové čističce není dovoleno používat výbušné, hořlavé, silně korodující nebo toxické či těkavé látky.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU CHEMICKÝMI NEBO JINAK NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI

Při činnosti ultrazvukové čističky je nutno používat ochranné pomůcky, které jsou doporučeny hygienickými předpisy pro zacházení s čisticím médiem nebo s čištěnými předměty a dodržovat pokyny výrobců čisticího média, chemikálií. Vyhýbejte se jakémukoliv kontaktu s čisticím médiem v zařízení, zabezpečte důkladné větrání.Dbejte na osobní bezpečnost při manipulaci s čištěnými předměty a to před vlastním čištěním i po něm. Dodržujte hygienická opatřeni nařízená pro takovouto činnost.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ULTRAZVUKOVOU ENERGIÍ

Do pracovní komory/ultrazvukové vany nevkládejte prsty, ruce ani jiné části těla, pokud je přístroj v činnosti! Ultrazvukové vibrace mohou působit nepříjemně a dráždit pokožku! OBSLUHUJÍCÍ PRACOVNÍK NESMÍ VE VZDÁLENOSTI 1 M OD PŘÍSTROJE (ROZUMĚJ OD PŘÍSTROJE V CHODU) STRÁVIT VÍCE, NEŽ 4 HODINY ZA PRACOVNÍ SMĚNU.

NÁVOD K OBSLUZE

Ultrazvukovou čističku umístěte do vyhrazeného prostoru, vhodného k  využívání technologických účinků ultrazvuku (čištění předmětů). Prostředí musí být suché a bez výparů chemických látek či jinak agresivních látek. Dbejte na čistotu vany, zvláště pak na čistotu ovládacího panelu. Zajistěte dostatečné větrání a také přístup vzduchu ze spodní strany (postačí postavení na gumové nožičky). Nejjednodušší obsluhy dosáhnete, pokud budete mít připravenu hadici k napouštění vany (provádí se mechanicky) a vypouštěcí ventil napojte na odtokovou hadici, která vede do odpadu.

a)      Naplňte vanu čisticím médiem po rysku (3-4 cm od horního okraje vany). Výšku hladiny je nutno kontrolovat i během provozu!

b)      Napojte přístroj na přívod elektrické energie prostřednictvím síťového kabelu, nikdy však na 110 V.

c)      Při čištění používejte zásadně koš! Nikdy nepokládejte čištěné předměty přímo na dno!

d)      Přístroj uveďte do chodu zapojením síťového spínače POWER a pokračujte podle toho, jaké funkce přístroje chcete využít.

1.      Tlačítko DEGAS doporučujeme využít vždy po výměně čisticího roztoku – zapněte tlačítko a spusťte přístroj na  kratší dobu, cca 10 minut, čisticí lázeň bude zbavena plynů.NIKDY VŠAK NESPOUŠTĚJTE PROVOZ PŘÍSTROJE, POKUD NENÍ NAPUŠTĚNO DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ ČISTICÍHO ROZTOKU!!! HROZÍ POŠKOZENÍ GENERÁTORU I ULTRAZVUKOVÝCH PIEZOKERAMICKÝCH MĚNIČŮ.

2.      Zapojením módu SWEEP docílíte rovnoměrného rozmítání prostřednictvím nastavení generátoru. Tuto funkci doporučujeme využít při každém čištění.

3.      Nastavte pomocí šipek v zeleném poli požadovaný čas v intervalu od 1 do 90 minut, znaménko „–„ značí nastavení trvalého chodu. Hodnota se objeví v políčku nad šipkami.

4.      Šipky v červeném poli slouží k nastavení požadované teploty. Doporučujeme však vzhledem k vlastnostem kavitace nepoužívat v jednom čisticím cyklu teplotu vyšší než 60 stupňů Celsia zároveň s ultrazvukem. Účinnost mytí se s vyšší teplotou v ultrazvukové lázni snižuje. Je však možné vanu použít pro termodezinfekci, tedy čištění při teplotě nad 90 stupňů Celsia, nikoli však v kombinaci s UZV. Ideální teplota lázně pri maximálním využití efektu kavitace se pohybuje do 40oC. Upozornění: při činnosti generátorů se teplota lázně postupně automaticky zvyšuje. Nastavenou teplotu zobrazuje opět políčko nad šipkami.

5.      Pomocí šipek v oranžovém poli volte intenzitu kavitace v závislosti na materiálu předmětů k čištění, na jejich citlivosti.Volte na stupnici 0 (bez kavitace), 1 – 9 od nejnižší po nejvyšší ultrazvukový efekt – vizuální kontrola nastavení je možná prostřednitvím políčka nad šipkami.

6.      Nastavení hodnot je možno během chodu upravovat.

7.      Aktuální dosažené hodnoty zjistíte stlačením žlutého políčka REAL. Uvidíte tak, kolik času zbývá, jaká je skutečná teplota roztoku. V tomto režimu však není možno hodnoty nastavení měnit.

8.      Svítící diody vypovídají rovněž o chodu přístroje: zelená dioda znamená zapnutý ultrazvuk, červená dioda vyhřívání lázně. Tato po dosažení požadované teploty zhasne.

9.      Tlačítkem ON/OFF se spouští a zastavuje vlastní proces čištění.

10.    Pokud využíváte speciální čištění dutých nástrojů a vložili jste rozdělovač s napojenými nástroji, nezapomeňte uvést do chodu čerpadlo – vypínač vedle digitálního panelu

11.    Po ukončení čisticího cyklu můžete ponechat použitý roztok pro další použití. Na konci pracovního dne využijte k vypuštění obsahu vany odtokový ventil.

V případě porušení zapečetěného obalu tohoto zboží není z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů možno odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní.

Zobrazit celý popis Skrýt celý popis

Nákup po telefonu

Jsme vám k dispozici ve všední dny od 7.00 do 17.00 hodin.

800 880 864

Všeobecná linka

800 400 449

Stomatologická linka

nebo info@medplus.cz

Medplus

Související zboží

Medplus
Doprava zdarma
U nákupu nad 1 499 Kč nehradíte dopravné. Bezplatně máte také platbu dobírkou.
Medplus
Široká nabídka
Vybírejte z více než 6 390 produktů pro lékaře, stomatology i veřejnost.
Medplus
Výhodný nákup
K dobrým cenám přidáváme slevové akce, výhodné sety a hodnotné dárky k nákupu.
Medplus
Spolehlivý partner
99 % zákazníků je spokojeno s nákupem i poprodejním přístupem. Přidejte se k nim.
Medplus
Odborné poradenství
Bezplatná infolinka, specialisté s 15letou praxí, osobní a profesionální pomoc.