menu
Úvod Prekurzory výbušnin

Prekurzory výbušnin


V souladu s novými podmínkami stanovenými Nařízením (EU) 2019/1148 o uvádění na trh a používání prekurzoru výbušnin, platných od 1. 2. 2021, vás informujeme o změnách v prodeji některých produktů.

Dle nových podmínek bude u prekurzorů výbušnin umožněn nákup, pořízení a držení pouze uživatelům po vyplnění prohlášení a ověření totožnosti. Bez tohoto vyplněného prohlášení a ověření totožnosti nemůžeme daný produkt dodat. Prohlášení musí potvrdit statutární zástupce, případně zplnomocněná osoba (plnou moc je nutno přidat k prohlášení). Platnost tohoto prohlášení je jeden rok. Cílem je zabránit domácí výrobě výbušnin a omezit terorismus s výbušninou.

Současně s Prohlášením zašlete k ověření kopii OP s viditelnými údaji: jméno, číslo OP, platnost OP a vystavující úřad. Bez těchto dokumentů nemůžeme produkt dodat.

nařízení - Článek 8 - Ověření při prodeji, bod 2. a) na straně 11 se uvádí, že máme povinnost při prodeji prekurzoru podléhajícího omezení ověřit doklad totožnosti osoby, oprávněnou zastupovat zákazníka.

Jako alternativu ověření OP může být ověření Vašeho podpisu na prohlášení na Czech POINT případně notářské ověření.

Vyplněná prohlášení včetně kopie občanského průkazu, zasílejte výhradně na e-mail: kvalita@medplus.cz, který je zabezpečen v rámci nakládání s údaji dle podmínek GDPR. V případě, že po objednávce neobdržíme vyplněné prohlášení včetně kopie OP, musíme takovou objednávku zrušit.

Formulář prohlášení můžete stáhnout zde:Odkazy na legislativu: