menu
Koncentrát

Gigasept Instru AF

Kód: SCH10742M

Dezinfekční přípravek s mycími účinky na bázi kombinace aminu, fenoxypropanolu a KAS. Podrobný popis

VYBERTE VARIANTU

od 1 262 Kč
Pro zobrazení dostupnosti vyberte variantu
ks

Popis produktu

Dezinfekční přípravek s mycími účinky na bázi kombinace aminu, fenoxypropanolu a KAS. 

Vhodný pro manuální dezinfekci a čištění chirurgického instrumentária a rigidních endoskopů.

Zvláště vhodný do ultrazvukových čističek.

 • Bez obsahu aldehydů
 • Excelentní čistící vlastnosti
 • Příjemná svěží vůně
 • Zkrácený čas pro UZV čištění

Oblast použití:

Gigasept® instru AF je vhodný k manuální dezinfekci a čištění termostabilních a termolabilních nástrojů všeho druhu (mimo flexibilní endoskopy).

Vynikajících výsledků dosahuje při použití v ultrazvukových čističkách.

Návod na použití:

Gigasept® instru AF se ředí vodou na požadovanou koncentraci pracovního roztoku. Nástroje určené k reprocessingu, se ponoří do připraveného roztoku tak, aby byly zcela ponořené a roztokem byly naplněné všechny duté části po stanovenou dobu expozice. Po expozici a následném čištění se endoskopy a nástroje vyjmou z roztoku a důkladně se opláchnou pitnou vodou.

Gigasept® instru AF dosahuje výborných čistících účinků při použití v ultrazvukových čističkách. Pracovní roztok by neměl přesáhnout teplotu 40 °C. Při znečištění je nutno roztok vyměnit.

Gigasept® instru AF je vhodný pro dezinfekci a čištění nástrojů z kovů, gumy, skla, porcelánu, plastů (částečně i polykarbonáty). Nedoporučuje se míchat Gigasept® instru AF s jinými produkty či detergenty.

Reaguje s aldehydy. Veškeré aplikační pomůcky a dezinfekční nádoby před použitím řádně opláchněte vodou.

Při dezinfekci zdravotnických pomůcek postupujte vždy v souladu s doporučením výrobce zdravotnické pomůcky.

Není určeno k závěrečné dezinfekci semikritických a kritických zdravotnických pomůcek.

Pracovní roztok může být použít po dobu 7 dnů, pokud se do roztoků vkládají předem očištěné zdravotnické pomůcky.

Účinnost:

 • Baktericidní, Fungicidní, virucidní na BVDV / Vaccinia (HIV/HBV/ HCV)/ Adeno / Papova SV 40, mykobaktericidní

Složení:

100 g roztoku gigasept® instru AF obsahuje následující aktivní látky:

 • 14 g Cocospropylendiaminguanidindiacetat
 •  35 g Phenoxypropanole
 • 2,5 g Benzalkoniumchlorid

Další složení:

 • 5–15% neionoiogenní tenzidy
 • inhibitory koroze, barvivo, parfém

Zvláštní upozornění:

Pouze pro profesionální trh. Nemíchejte Gigasept instru AF s jinými produkty či detergenty. Nepoužívejte Gigasept instru AF po expiraci.

 

V kartonu 5 ks x 2 l.

 

Typ přípravku: Zdravotnický prostředek tř. IIa [0297]

 


NEBEZPEČÍ
Zdraví škodlivý při požití.
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Může způsobit poškození orgánů (Gastrointestinální trakt, Imunitní systém) při prodloužené nebo opakované expozici požitím.
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

PREVENCE
Nevdechujte páry.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.

OPATŘENÍ
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. Vypláchněte ústa.
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře.

Používejte přípravek bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
 

V případě porušení zapečetěného obalu tohoto zboží není z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů možno odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní.

Zobrazit celý popis Skrýt celý popis

Parametry

  Pro zobrazení parametrů vyberte variantu.

Soubory ke stažení

Pro stažení dokumentů k produktu je nutné se přihlásit. Ještě nejste zaregistrováni? Využijte všech výhod registrace.

Nákup po telefonu

Jsme vám k dispozici ve všední dny od 7.00 do 17.00 hodin.

800 880 864

Všeobecná linka

800 400 449

Stomatologická linka

nebo info@medplus.cz

Medplus

Související zboží

Schülke & Mayr

Schülke & Mayr

V Schülke prošli za více než sto let existence ohromným vývojem. Dříve chemický podnik dnes představuje důležitého výrobce dezinfekcí a čisticích prostředků pro zdravotnictví i průmysl. Německá Schülke & Mayr Gmbh má stopu i v Česku. Od roku 2015 vlastní divizi bohumínské Bochemie, která se specializuje na dezinfekční přípravky. Ty nejžádanější jsou Septoderm Gel Schulke nebo Desprej Schulke.

Všechny produkty Schülke & Mayr
Medplus
Doprava zdarma
U nákupu nad 1 499 Kč nehradíte dopravné. Bezplatně máte také platbu dobírkou.
Medplus
Široká nabídka
Vybírejte z více než 6 390 produktů pro lékaře, stomatology i veřejnost.
Medplus
Výhodný nákup
K dobrým cenám přidáváme slevové akce, výhodné sety a hodnotné dárky k nákupu.
Medplus
Spolehlivý partner
99 % zákazníků je spokojeno s nákupem i poprodejním přístupem. Přidejte se k nim.
Medplus
Odborné poradenství
Bezplatná infolinka, specialisté s 15letou praxí, osobní a profesionální pomoc.