menu
Koncentrát

Gigasept Instru AF

Kód: SCH10742M

Dezinfekční přípravek s mycími účinky na bázi kombinace aminu, fenoxypropanolu a KAS. Podrobný popis

VYBERTE VARIANTU

od 1 262 Kč
Pro zobrazení dostupnosti vyberte variantu
ks

Popis produktu

Dezinfekční přípravek s mycími účinky na bázi kombinace aminu, fenoxypropanolu a KAS. 

Vhodný pro manuální dezinfekci a čištění chirurgického instrumentária a rigidních endoskopů.

Zvláště vhodný do ultrazvukových čističek.

 • Bez obsahu aldehydů
 • Excelentní čistící vlastnosti
 • Příjemná svěží vůně
 • Zkrácený čas pro UZV čištění

Oblast použití:

Gigasept® instru AF je vhodný k manuální dezinfekci a čištění termostabilních a termolabilních nástrojů všeho druhu (mimo flexibilní endoskopy).

Vynikajících výsledků dosahuje při použití v ultrazvukových čističkách.

Návod na použití:

Gigasept® instru AF se ředí vodou na požadovanou koncentraci pracovního roztoku. Nástroje určené k reprocessingu, se ponoří do připraveného roztoku tak, aby byly zcela ponořené a roztokem byly naplněné všechny duté části po stanovenou dobu expozice. Po expozici a následném čištění se endoskopy a nástroje vyjmou z roztoku a důkladně se opláchnou pitnou vodou.

Gigasept® instru AF dosahuje výborných čistících účinků při použití v ultrazvukových čističkách. Pracovní roztok by neměl přesáhnout teplotu 40 °C. Při znečištění je nutno roztok vyměnit.

Gigasept® instru AF je vhodný pro dezinfekci a čištění nástrojů z kovů, gumy, skla, porcelánu, plastů (částečně i polykarbonáty). Nedoporučuje se míchat Gigasept® instru AF s jinými produkty či detergenty.

Reaguje s aldehydy. Veškeré aplikační pomůcky a dezinfekční nádoby před použitím řádně opláchněte vodou.

Při dezinfekci zdravotnických pomůcek postupujte vždy v souladu s doporučením výrobce zdravotnické pomůcky.

Není určeno k závěrečné dezinfekci semikritických a kritických zdravotnických pomůcek.

Pracovní roztok může být použít po dobu 7 dnů, pokud se do roztoků vkládají předem očištěné zdravotnické pomůcky.

Účinnost:

 • Baktericidní, Fungicidní, virucidní na BVDV / Vaccinia (HIV/HBV/ HCV)/ Adeno / Papova SV 40, mykobaktericidní

Složení:

100 g roztoku gigasept® instru AF obsahuje následující aktivní látky:

 • 14 g Cocospropylendiaminguanidindiacetat
 •  35 g Phenoxypropanole
 • 2,5 g Benzalkoniumchlorid

Další složení:

 • 5–15% neionoiogenní tenzidy
 • inhibitory koroze, barvivo, parfém

Zvláštní upozornění:

Pouze pro profesionální trh. Nemíchejte Gigasept instru AF s jinými produkty či detergenty. Nepoužívejte Gigasept instru AF po expiraci.

 

V kartonu 5 ks x 2 l.

 

Typ přípravku: Zdravotnický prostředek tř. IIa [0297]

 


NEBEZPEČÍ
Zdraví škodlivý při požití.
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Může způsobit poškození orgánů (Gastrointestinální trakt, Imunitní systém) při prodloužené nebo opakované expozici požitím.
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

PREVENCE
Nevdechujte páry.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.

OPATŘENÍ
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. Vypláchněte ústa.
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře.

Používejte přípravek bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
 
Zobrazit celý popis Skrýt celý popis

Parametry

  Pro zobrazení parametrů vyberte variantu.

Nákup po telefonu

Jsme vám k dispozici ve všední dny od 7.00 do 17.00 hodin.

800 880 864

Všeobecná linka

800 400 449

Stomatologická linka

nebo info@medplus.cz

Medplus

Související zboží

Schülke & Mayr

Schülke & Mayr

V Schülke prošli za více než sto let existence ohromným vývojem. Dříve chemický podnik dnes představuje důležitého výrobce dezinfekcí a čisticích prostředků pro zdravotnictví i průmysl. Německá Schülke & Mayr Gmbh má stopu i v Česku. Od roku 2015 vlastní divizi bohumínské Bochemie, která se specializuje na dezinfekční přípravky. Ty nejžádanější jsou Septoderm Gel Schulke nebo Desprej Schulke.

Všechny produkty Schülke & Mayr
Medplus
Doprava zdarma
U nákupu nad 1 499 Kč nehradíte dopravné. Bezplatně máte také platbu dobírkou.
Medplus
Široká nabídka
Vybírejte z více než 6 390 produktů pro lékaře, stomatology i veřejnost.
Medplus
Výhodný nákup
K dobrým cenám přidáváme slevové akce, výhodné sety a hodnotné dárky k nákupu.
Medplus
Spolehlivý partner
99 % zákazníků je spokojeno s nákupem i poprodejním přístupem. Přidejte se k nim.
Medplus
Odborné poradenství
Bezplatná infolinka, specialisté s 15letou praxí, osobní a profesionální pomoc.