menu
K okamžitému použití

Desprej New

Kód: BOC7000203M

Tekutý dezinfekční přípravek na bázi kombinovaného účinku alkoholů a KAS, vhodný k rychlé... Podrobný popis

VYBERTE VARIANTU

od 148 Kč
Pro zobrazení dostupnosti vyberte variantu
ks

Popis produktu

 • Okamžitě k použití
 • Zaručuje rychlý dezinfekční efekt
 • Vhodný k dezinfekci špatně dostupných míst
 • Dobrá materiálová snášenlivost
 • Kompatibilní s utěrkami wettask a schülke wipes

Oblast použití:

Desprej® new je vhodný k rychlé dezinfekci malých ploch a povrchů ve zdravotnických zařízeních, kosmetických, pedikérských a tatoo salonech, fitness a wellness centrech (stoly, stolky, vozíky, kliky, dveře, pomůcky apod.). 

Obzvláště vhodné pro oblasti se zvýšeným infekčním rizikem. 

Přípravek je vhodný všude tam, kde je potřeba rychle a zároveň účinně dezinfikovat,
jako např.: povrchy v blízkosti pacientů, kontaktní plochy, vyšetřovny, operační stoly a okolní povrchy, jídelní stoly a pracovní plochy....

Návod na použití:

Desprej® new se neředí a aplikuje se koncentrovaný pomocí postřiku, případně otěru. Dbejte na rovnoměrné nanesení přípravku (rozetřít utěrkou) a nechejte jej působit po dobu expozice, přebytečné množství tekutiny otřete po uplynutí doby expozice jednorázovou utěrkou. 

Nevhodný na materiály citlivé na alkohol (plexisklo, akryláty, lesklé plasty).

 

Použití

Expozice

Dezinfekce a čištění ploch a povrchů

od 30 s

 

Účinnost:

 • Baktericidní, plně virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní

 

 Účinnost

Norma

Expozice

Baktericidní

EN 13727+A2

15 s

EN 13697

30 s

 

Levurocidní

EN 13697

30 s

Fungicidní

EN 13624

15 s

EN 13697

60 s

 

Virucidní (BVDV)

DVV/RKI

15 s

Virucidní (Vaccinia)

DVV/RKI

30 s

Virucidní (Noro)

EN 14476+A1

30 s

Virucidní (Polio)

EN 14476+A11

30 s

Virucidní (Vaccinia)

EN 14476+A1

30 s

Virucidní (Adeno)

EN 14476+A1

30 s

Virucidní (Rota)

EN 14476+A1

30 s

Mykobaktericidní (M. Avium, M. terrae)

EN 14348

30

         

 

 

Složení:

100 g přípravku desprej® new obsahuje následující účinné látky:

 • 45 g Ethanol
 • 30 g Isopropanol
 • 0,025 g Didecyldimethylammonium chloride

 

Fyzikálně–chemické vlastnosti:

Vzhled

Zápach (vůně)

Hustota

bezbarvá kapalina

charakteristická po alkoholu

cca. 0,85 g/cm3 / 20 °C

 

Zvláštní upozornění:

Určeno pro profesionální trh. Nemíchejte s jinými produkty. Termoelektrické přístroje používejte až po úplném zaschnutí přípravku. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Nevdechujte aerosol. 

Povrchy které mají přijít do styku s potravinami je nutné po dezinfekci umýt čistou vodou. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. 

Skladovat v uzavřených obalech, mimo zdrojů sálavého tepla, ohně, nápojů, krmiv, potravin a přímého slunečního záření. Teplota skladování: -10 až +25 °C. 

Přípravek není vhodný na povrchy, které narušuje alkohol (plexisklo, akryláty, lakované povrchy).

V kartonu:
0,5 l - 20 ks
5 l - 1 ks

Typ přípravku:

Biocidní přípravek


 


NEBEZPEČÍ
Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Způsobuje vážné podráždění očí.
Může způsobit ospalost nebo závratě.
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
Uchovávejte obal těsně uzavřený.
Nevdechujte mlhu.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Používejte přípravek bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Zobrazit celý popis Skrýt celý popis

Parametry

  Pro zobrazení parametrů vyberte variantu.

Nákup po telefonu

Jsme vám k dispozici ve všední dny od 7.00 do 17.00 hodin.

800 880 864

Všeobecná linka

800 400 449

Stomatologická linka

nebo info@medplus.cz

Medplus

Související zboží

Schülke & Mayr

Schülke & Mayr

V Schülke prošli za více než sto let existence ohromným vývojem. Dříve chemický podnik dnes představuje důležitého výrobce dezinfekcí a čisticích prostředků pro zdravotnictví i průmysl. Německá Schülke & Mayr Gmbh má stopu i v Česku. Od roku 2015 vlastní divizi bohumínské Bochemie, která se specializuje na dezinfekční přípravky. Ty nejžádanější jsou Septoderm Gel Schulke nebo Desprej Schulke.

Všechny produkty Schülke & Mayr
Medplus
Doprava zdarma
U nákupu nad 1 499 Kč nehradíte dopravné. Bezplatně máte také platbu dobírkou.
Medplus
Široká nabídka
Vybírejte z více než 6 390 produktů pro lékaře, stomatology i veřejnost.
Medplus
Výhodný nákup
K dobrým cenám přidáváme slevové akce, výhodné sety a hodnotné dárky k nákupu.
Medplus
Spolehlivý partner
99 % zákazníků je spokojeno s nákupem i poprodejním přístupem. Přidejte se k nim.
Medplus
Odborné poradenství
Bezplatná infolinka, specialisté s 15letou praxí, osobní a profesionální pomoc.