menu
Koncentrát

Helipur H + N

Kód: BRA189M
Značka: BBraun

Kapalný koncentrovaný dezinfekční prostředek s čisticím účinkem. Podrobný popis

VYBERTE VARIANTU

od 575 Kč
Pro zobrazení dostupnosti vyberte variantu
ks

Popis produktu

Dezinfekční prostředek na bázi glutaraldehydu. Sporicidní účinnost od 15 min. Použitelnost pracovního roztoku 14 dní. Dezinfekce a čištění chirurgického instrumentária, flexibilních a rigidních endoskopů, laboratorního náčiní a anesteziologického.

Na bázi kombinovaného působení aldehydů a alkoholů. Neobsahuje formaldehyd! K čištěným materiálům je velmi šetrný.

Čisticí sílu lze zvýšit přídavkem kompatibilního tenzidového přípravku Cleaner N přímo do pracovního roztoku. Působí spolehlivě i při velmi nízkých koncentracích, čímž je jeho použití hospodárné.

Vhodný pro vyšší stupeň dezinfekce. Roztok lze pro vyšší stupeň dezinfekce v přiklopených nádobách uchovávat a používat 14 dní.

Účinné látky: 

  • Glutaraldehyd, 2-propanol, ethylhexanol.

Účinnost: 

  • Baktericidní, virucidní, sporicidní, fungicidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, účinný na MRSA.

Použití:

  • Manuální. Dezinfekce a čištění chirurgického instrumentária, flexibilních a rigidních endoskopů, laboratorního náčiní a anesteziologického příslušenství. Vhodný do ultrazvukové lázně
V kartonu:
1l - 10 ks
5 l - 1 ks
 

NEBEZPEČÍ
Zdraví škodlivý při požití a při vdechování.
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ
Nevdechujte mlhu.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu.
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Odstraňte obsah/obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Používejte přípravek bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

V případě porušení zapečetěného obalu tohoto zboží není z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů možno odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní.

Zobrazit celý popis Skrýt celý popis

Parametry

    Pro zobrazení parametrů vyberte variantu.

Soubory ke stažení

Pro stažení dokumentů k produktu je nutné se přihlásit. Ještě nejste zaregistrováni? Využijte všech výhod registrace.

Nákup po telefonu

Jsme vám k dispozici ve všední dny od 7.00 do 17.00 hodin.

800 880 864

Všeobecná linka

800 400 449

Stomatologická linka

nebo info@medplus.cz

Medplus

Související zboží

BBraun

BBraun

Injekční jehly, stříkačky a dezinfekce BBraun jsou zbožím č. 1, které značku u nás proslavilo. Ta představuje předního světového výrobce zdravotnických prostředků a technologií. Mezinárodní koncern vznikl roku 1839, tehdy jako rodinný podnik Wilhelma Brauna. V Česku působí od roku 1993. BBraun Medical dodává do tuzemských zařízení zdravotnický materiál. BBraun Avitum poskytuje dialyzační péči.

Všechny produkty BBraun
Medplus
Doprava zdarma
U nákupu nad 1 499 Kč nehradíte dopravné. Bezplatně máte také platbu dobírkou.
Medplus
Široká nabídka
Vybírejte z více než 6 390 produktů pro lékaře, stomatology i veřejnost.
Medplus
Výhodný nákup
K dobrým cenám přidáváme slevové akce, výhodné sety a hodnotné dárky k nákupu.
Medplus
Spolehlivý partner
99 % zákazníků je spokojeno s nákupem i poprodejním přístupem. Přidejte se k nim.
Medplus
Odborné poradenství
Bezplatná infolinka, specialisté s 15letou praxí, osobní a profesionální pomoc.