menu
Koncentrát

Helipur H + N

Kód: BRA189M
Výrobce: BBraun

Kapalný koncentrovaný dezinfekční prostředek s čisticím účinkem. Podrobný popis

VYBERTE VARIANTU

od 505 Kč
Pro zobrazení dostupnosti vyberte variantu
ks

Popis produktu

Dezinfekce a čištění chirurgického instrumentária, flexibilních a rigidních endoskopů, laboratorního náčiní a anesteziologického.

Na bázi kombinovaného působení aldehydů a alkoholů. Neobsahuje formaldehyd! K čištěným materiálům je velmi šetrný.

Čisticí sílu lze zvýšit přídavkem kompatibilního tenzidového přípravku Cleaner N přímo do pracovního roztoku. Působí spolehlivě i při velmi nízkých koncentracích, čímž je jeho použití hospodárné.

Vhodný pro vyšší stupeň dezinfekce. Roztok lze pro vyšší stupeň dezinfekce v přiklopených nádobách uchovávat a používat 14 dní.

Účinné látky: 

  • Glutaraldehyd, 2-propanol, ethylhexanol.

Účinnost: 

  • Baktericidní, virucidní, sporicidní, fungicidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, účinný na MRSA.
V kartonu:
1l - 10 ks
5 l - 1 ks
 

NEBEZPEČÍ
Zdraví škodlivý při požití a při vdechování.
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ
Nevdechujte mlhu.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu.
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Odstraňte obsah/obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Používejte přípravek bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Zobrazit celý popis Skrýt celý popis

Parametry

    Pro zobrazení parametrů vyberte variantu.

Nákup po telefonu

Jsme vám k dispozici ve všední dny od 7.00 do 17.00 hodin.

800 880 864

Všeobecná linka

800 400 449

Stomatologická linka

nebo info@medplus.cz

Medplus

Související zboží

BBraun

BBraun

Injekční jehly, stříkačky a dezinfekce BBraun jsou zbožím č. 1, které značku u nás proslavilo. Ta představuje předního světového výrobce zdravotnických prostředků a technologií. Mezinárodní koncern vznikl roku 1839, tehdy jako rodinný podnik Wilhelma Brauna. V Česku působí od roku 1993. BBraun Medical dodává do tuzemských zařízení zdravotnický materiál. BBraun Avitum poskytuje dialyzační péči.

Všechny produkty BBraun
Medplus
Doprava zdarma
U nákupu nad 1 499 Kč nehradíte dopravné. Bezplatně máte také platbu dobírkou.
Medplus
Široká nabídka
Vybírejte z více než 6 390 produktů pro lékaře, stomatology i veřejnost.
Medplus
Výhodný nákup
K dobrým cenám přidáváme slevové akce, výhodné sety a hodnotné dárky k nákupu.
Medplus
Spolehlivý partner
99 % zákazníků je spokojeno s nákupem i poprodejním přístupem. Přidejte se k nim.
Medplus
Odborné poradenství
Bezplatná infolinka, specialisté s 15letou praxí, osobní a profesionální pomoc.