menu
Koncentrát

Stabimed Fresh

Kód: BRA1982M
Značka: BBraun

Stabimed Fresh je dezinfekční koncentrovaný prostředek bez obsahu aldehydů, fenolů a KAS. Podrobný popis

VYBERTE VARIANTU

od 673 Kč
Pro zobrazení dostupnosti vyberte variantu
ks

Popis produktu

Univerzální čísticí a dezinfekční roztok na nástroje.

Vzhledem k tomu, že neobsahuje aldehydy, nefixuje proteiny.

Vykazuje vynikající čisticí schopnost a materiálovou kompatibilitu.

Je vhodný k dezinfekci a důkladnému čištění instrumentária, endoskopů včetně flexibilních i jiných termolabilních zdravotnických prostředků.

Rozpouští i zaschlou krev a sekrety.

Výhody a vlastnosti:

 • příjemná svěží vůně
 • bez obsahu aldehydů, fenolů, KAS
 • nefixuje protejny, rozpouští i zaschlou krev a sekrety
 • vynikající materiálová kompatibilita
 • vhodný do ultrazvukových lázní
 • vhodný pro přípravu flexibilních endoskopů
 • testován podle evropských standardů
 • vhodný při nutnosti velmi krátké expozice

Použití:

 • manuální
 • dezinfekce a čištění chirurgických nástrojů, rigidních i flexibilních endoskopů, laboratorního a anesteziologického vybavení
 • vhodný pro čištění ultrazvukem
 • po dokončení dezinfekce nástroje důkladně opláchněte vodou a pokračujte podle potřeby
 • všechny zbytky znečištění by měly být odstraněny utěrkou napuštěnou alkoholem, nepoužívejte v kombinaci s produkty obsahujícími aldehydy

V kartonu:
1 l - 10 ks
5 l - 1 ks
 

NEBEZPEČÍ
Hořlavá kapalina a páry.
Zdraví škodlivý při požití.
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu.
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Odstraňte obsah/obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Používejte přípravek bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

V případě porušení zapečetěného obalu tohoto zboží není z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů možno odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní.

Zobrazit celý popis Skrýt celý popis

Parametry

  Pro zobrazení parametrů vyberte variantu.

Soubory ke stažení

Pro stažení dokumentů k produktu je nutné se přihlásit. Ještě nejste zaregistrováni? Využijte všech výhod registrace.

Nákup po telefonu

Jsme vám k dispozici ve všední dny od 7.00 do 17.00 hodin.

800 880 864

Všeobecná linka

800 400 449

Stomatologická linka

nebo info@medplus.cz

Medplus

Související zboží

BBraun

BBraun

Injekční jehly, stříkačky a dezinfekce BBraun jsou zbožím č. 1, které značku u nás proslavilo. Ta představuje předního světového výrobce zdravotnických prostředků a technologií. Mezinárodní koncern vznikl roku 1839, tehdy jako rodinný podnik Wilhelma Brauna. V Česku působí od roku 1993. BBraun Medical dodává do tuzemských zařízení zdravotnický materiál. BBraun Avitum poskytuje dialyzační péči.

Všechny produkty BBraun
Medplus
Doprava zdarma
U nákupu nad 1 499 Kč nehradíte dopravné. Bezplatně máte také platbu dobírkou.
Medplus
Široká nabídka
Vybírejte z více než 6 390 produktů pro lékaře, stomatology i veřejnost.
Medplus
Výhodný nákup
K dobrým cenám přidáváme slevové akce, výhodné sety a hodnotné dárky k nákupu.
Medplus
Spolehlivý partner
99 % zákazníků je spokojeno s nákupem i poprodejním přístupem. Přidejte se k nim.
Medplus
Odborné poradenství
Bezplatná infolinka, specialisté s 15letou praxí, osobní a profesionální pomoc.