menu
Koncentrát

Stabimed Fresh

Kód: BRA1982M
Výrobce: BBraun

Stabimed Fresh je dezinfekční koncentrovaný prostředek bez obsahu aldehydů, fenolů a KAS. Podrobný popis

VYBERTE VARIANTU

od 673 Kč
Pro zobrazení dostupnosti vyberte variantu
ks

Popis produktu

Univerzální čísticí a dezinfekční roztok na nástroje.

Vzhledem k tomu, že neobsahuje aldehydy, nefixuje proteiny.

Vykazuje vynikající čisticí schopnost a materiálovou kompatibilitu.

Je vhodný k dezinfekci a důkladnému čištění instrumentária, endoskopů včetně flexibilních i jiných termolabilních zdravotnických prostředků.

Rozpouští i zaschlou krev a sekrety.

Výhody a vlastnosti:

 • příjemná svěží vůně
 • bez obsahu aldehydů, fenolů, KAS
 • nefixuje protejny, rozpouští i zaschlou krev a sekrety
 • vynikající materiálová kompatibilita
 • vhodný do ultrazvukových lázní
 • vhodný pro přípravu flexibilních endoskopů
 • testován podle evropských standardů
 • vhodný při nutnosti velmi krátké expozice

Použití:

 • manuální
 • dezinfekce a čištění chirurgických nástrojů, rigidních i flexibilních endoskopů, laboratorního a anesteziologického vybavení
 • vhodný pro čištění ultrazvukem
 • po dokončení dezinfekce nástroje důkladně opláchněte vodou a pokračujte podle potřeby
 • všechny zbytky znečištění by měly být odstraněny utěrkou napuštěnou alkoholem, nepoužívejte v kombinaci s produkty obsahujícími aldehydy

V kartonu:
1 l - 10 ks
5 l - 1 ks
 

NEBEZPEČÍ
Hořlavá kapalina a páry.
Zdraví škodlivý při požití.
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu.
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Odstraňte obsah/obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Používejte přípravek bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Zobrazit celý popis Skrýt celý popis

Parametry

  Pro zobrazení parametrů vyberte variantu.

Soubory ke stažení

Pro stažení dokumentů k produktu je nutné se přihlásit. Ještě nejste zaregistrováni? Využijte všech výhod registrace.

Nákup po telefonu

Jsme vám k dispozici ve všední dny od 7.00 do 17.00 hodin.

800 880 864

Všeobecná linka

800 400 449

Stomatologická linka

nebo info@medplus.cz

Medplus

Související zboží

BBraun

BBraun

Injekční jehly, stříkačky a dezinfekce BBraun jsou zbožím č. 1, které značku u nás proslavilo. Ta představuje předního světového výrobce zdravotnických prostředků a technologií. Mezinárodní koncern vznikl roku 1839, tehdy jako rodinný podnik Wilhelma Brauna. V Česku působí od roku 1993. BBraun Medical dodává do tuzemských zařízení zdravotnický materiál. BBraun Avitum poskytuje dialyzační péči.

Všechny produkty BBraun
Medplus
Doprava zdarma
U nákupu nad 1 499 Kč nehradíte dopravné. Bezplatně máte také platbu dobírkou.
Medplus
Široká nabídka
Vybírejte z více než 6 390 produktů pro lékaře, stomatology i veřejnost.
Medplus
Výhodný nákup
K dobrým cenám přidáváme slevové akce, výhodné sety a hodnotné dárky k nákupu.
Medplus
Spolehlivý partner
99 % zákazníků je spokojeno s nákupem i poprodejním přístupem. Přidejte se k nim.
Medplus
Odborné poradenství
Bezplatná infolinka, specialisté s 15letou praxí, osobní a profesionální pomoc.