menu
K okamžitému použití

Guttar

Kód: MPD0210M
Výrobce: MPD plus, s.r.o.

Alkoholový prostředek pro dezinfekci ploch postřikem. Podrobný popis

VYBERTE VARIANTU

od 131 Kč
Pro zobrazení dostupnosti vyberte variantu
ks

Popis produktu

Guttar má baktericidní, fungicidní, virucidní, mykobaktericidní a tuberkulocidní účinky.
 
Používá se především v místech s rizikem infekce a pro rychlou dezinfekci ploch ve zdravotnictví.
 
  • neředí se, aplikuje se pomocí rozprašovače ze vzdálenosti 20-30 cm
  • je vhodný k okamžité dezinfekci menších ploch, předmětů a přístrojů, těžko dosažitelných míst, stomatologických koncovek, sanitních vozů a vozů na přepravu prádla, vyšetřovacích lehátek, solárií

Spektrum účinnosti: 

  • Baktericidní (včetně TBC), fungicidní, virucidní
Prostředek je určen pro dezinfekci povrchů tzv. technologií postřiku tj. rovnoměrného nanesení aerosolu na dezinfikovanou plochu. Základní podmínky aplikace jsou uvedeny v následující tabulce:


Aplikace přípravku:
Dezinfikovaný povrch musí být zbaven hrubých nečistot. Přípravek se aplikuje nástřikem koncentrátu na povrch ze vzdálenosti 20 – 30 cm, přípravek se rozetře po povrchu sterilním mulem, jednorázovým ubrouskem, a nechá se zaschnout.
Nejúčinnější postup je postřik, rozetření přípravku, další postřik a zaschnutí přípravku.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

V kartonu:
500 ml - 14 ks
1 l - 8 ks
5 l - 2 ks
 

NEBEZPEČÍ
Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Může způsobit ospalost nebo závratě.
Způsobuje vážné podráždění očí.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.

Používejte přípravek bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

V případě porušení zapečetěného obalu tohoto zboží není z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů možno odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní.

Zobrazit celý popis Skrýt celý popis

Parametry

    Pro zobrazení parametrů vyberte variantu.

Soubory ke stažení

Pro stažení dokumentů k produktu je nutné se přihlásit. Ještě nejste zaregistrováni? Využijte všech výhod registrace.

Nákup po telefonu

Jsme vám k dispozici ve všední dny od 7.00 do 17.00 hodin.

800 880 864

Všeobecná linka

800 400 449

Stomatologická linka

nebo info@medplus.cz

Medplus

Související zboží

Medplus
Doprava zdarma
U nákupu nad 1 499 Kč nehradíte dopravné. Bezplatně máte také platbu dobírkou.
Medplus
Široká nabídka
Vybírejte z více než 6 390 produktů pro lékaře, stomatology i veřejnost.
Medplus
Výhodný nákup
K dobrým cenám přidáváme slevové akce, výhodné sety a hodnotné dárky k nákupu.
Medplus
Spolehlivý partner
99 % zákazníků je spokojeno s nákupem i poprodejním přístupem. Přidejte se k nim.
Medplus
Odborné poradenství
Bezplatná infolinka, specialisté s 15letou praxí, osobní a profesionální pomoc.