menu
K okamžitému použití

Guttar

Kód: MPD0210M
Výrobce: MPD plus, s.r.o.

Alkoholový prostředek pro dezinfekci ploch postřikem. Podrobný popis

VYBERTE VARIANTU

od 131 Kč
Pro zobrazení dostupnosti vyberte variantu
ks

Popis produktu

Guttar má baktericidní, fungicidní, virucidní, mykobaktericidní a tuberkulocidní účinky.
 
Používá se především v místech s rizikem infekce a pro rychlou dezinfekci ploch ve zdravotnictví.
 
  • neředí se, aplikuje se pomocí rozprašovače ze vzdálenosti 20-30 cm
  • je vhodný k okamžité dezinfekci menších ploch, předmětů a přístrojů, těžko dosažitelných míst, stomatologických koncovek, sanitních vozů a vozů na přepravu prádla, vyšetřovacích lehátek, solárií

Spektrum účinnosti: 

  • Baktericidní (včetně TBC), fungicidní, virucidní
Prostředek je určen pro dezinfekci povrchů tzv. technologií postřiku tj. rovnoměrného nanesení aerosolu na dezinfikovanou plochu. Základní podmínky aplikace jsou uvedeny v následující tabulce:


Aplikace přípravku:
Dezinfikovaný povrch musí být zbaven hrubých nečistot. Přípravek se aplikuje nástřikem koncentrátu na povrch ze vzdálenosti 20 – 30 cm, přípravek se rozetře po povrchu sterilním mulem, jednorázovým ubrouskem, a nechá se zaschnout.
Nejúčinnější postup je postřik, rozetření přípravku, další postřik a zaschnutí přípravku.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

V kartonu:
500 ml - 14 ks
1 l - 8 ks
5 l - 2 ks
 

NEBEZPEČÍ
Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Může způsobit ospalost nebo závratě.
Způsobuje vážné podráždění očí.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.

Používejte přípravek bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Zobrazit celý popis Skrýt celý popis

Parametry

    Pro zobrazení parametrů vyberte variantu.

Soubory ke stažení

Pro stažení dokumentů k produktu je nutné se přihlásit. Ještě nejste zaregistrováni? Využijte všech výhod registrace.

Nákup po telefonu

Jsme vám k dispozici ve všední dny od 7.00 do 17.00 hodin.

800 880 864

Všeobecná linka

800 400 449

Stomatologická linka

nebo info@medplus.cz

Medplus

Související zboží

Medplus
Doprava zdarma
U nákupu nad 1 499 Kč nehradíte dopravné. Bezplatně máte také platbu dobírkou.
Medplus
Široká nabídka
Vybírejte z více než 6 390 produktů pro lékaře, stomatology i veřejnost.
Medplus
Výhodný nákup
K dobrým cenám přidáváme slevové akce, výhodné sety a hodnotné dárky k nákupu.
Medplus
Spolehlivý partner
99 % zákazníků je spokojeno s nákupem i poprodejním přístupem. Přidejte se k nim.
Medplus
Odborné poradenství
Bezplatná infolinka, specialisté s 15letou praxí, osobní a profesionální pomoc.