menu

Antifect extra

Kód: 11830M

Vysoce účinný koncentrovaný kapalný přípravek na bázi kombinace glutaraldehydu a kvarterní... Podrobný popis

VYBERTE VARIANTU

od 749 Kč
Pro zobrazení dostupnosti vyberte variantu
ks

Popis produktu

Vysoce účinný koncentrovaný kapalný přípravek na bázi kombinace glutaraldehydu a kvarterních amoniových sloučenin pro dezinfekci a mytí všech omyvatelných ploch.
 

Vlastnosti a výhody:

 • Příjemná vůně
 • Výborné čisticí vlastnosti
 • Krátká doba expozice
 • Výborná materiálová kompatibilita
 • Plně virucidní účinek

Oblast použití:

 • Vhodný pro jednofázovou dezinfekci a čištění ploch a povrchů v nemocnicích, a také farmaceutickém a kosmetickém průmyslu. antifect® extra je vhodný taktéž na dezinfekci močových nádob.

Účinnost:

 • baktericidní, virucidní, tuberkulocidní, fungicidní

Použití:

 • Antifect® extra se používá na povrchy předem zbavené viditelného znečištění. K získání požadované koncentrace pracovního roztoku rozmíchejte potřebné množství přípravku ve studené vodě. K získání správné koncentrace použijte aplikační pomůcky (odměrky, pumpy, směšovač). Plochy a povrchy předmětů otřete pomocí textílie (mop, utěrka apod.) smočené v pracovním roztoku. Nemíchejte s žádnými jinými dezinfekčními přípravky.

Složení:

100 g přípravku antifect® extra obsahuje následující aktivní látky:
 • 9,8 g glutaraldehyd
 • 5 g kvarterní amoniové sloučeniny (benzyl C-12-16-alkyldimethyl, chloridy)
 • 5 g kvarterní amoniové sloučeniny (didecyldimethylammonium chloridy)
Další složení:
 • 5-15% neionogenní povrchově aktivní látky, parfémy

Typ přípravku:

Biocidní přípravek.
 

Balení v kartonu:

 • 2 l - 5 ks v kartonu
 • 5 l - 1 kanystr
Zvláštní upozornění:
 
 • Neskladujte při teplotách nad 30 °C. Mísení s jinými produkty může mít negativní vliv na účinnost produktu. Určeno pouze pro profesionální trh. Nesmí přijít do přímého kontaktu s potravinami. Při použití zajistěte větrání.

NEBEZPEČÍ
Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování.
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Přři vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

OPATŘENÍ
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. Vypláchněte ústa.
ži vodou nebo osprchujte.
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Používejte přípravek bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
 
Zobrazit celý popis Skrýt celý popis

Parametry

  Pro zobrazení parametrů vyberte variantu.

Nákup po telefonu

Jsme vám k dispozici ve všední dny od 7.00 do 17.00 hodin.

800 880 864

Všeobecná linka

800 400 449

Stomatologická linka

nebo info@medplus.cz

Medplus

Související zboží

Schülke & Mayr

Schülke & Mayr

V Schülke prošli za více než sto let existence ohromným vývojem. Dříve chemický podnik dnes představuje důležitého výrobce dezinfekcí a čisticích prostředků pro zdravotnictví i průmysl. Německá Schülke & Mayr Gmbh má stopu i v Česku. Od roku 2015 vlastní divizi bohumínské Bochemie, která se specializuje na dezinfekční přípravky. Ty nejžádanější jsou Septoderm Gel Schulke nebo Desprej Schulke.

Všechny produkty Schülke & Mayr
Medplus
Doprava zdarma
U nákupu nad 1 499 Kč nehradíte dopravné. Bezplatně máte také platbu dobírkou.
Medplus
Široká nabídka
Vybírejte z více než 6 390 produktů pro lékaře, stomatology i veřejnost.
Medplus
Výhodný nákup
K dobrým cenám přidáváme slevové akce, výhodné sety a hodnotné dárky k nákupu.
Medplus
Spolehlivý partner
99 % zákazníků je spokojeno s nákupem i poprodejním přístupem. Přidejte se k nim.
Medplus
Odborné poradenství
Bezplatná infolinka, specialisté s 15letou praxí, osobní a profesionální pomoc.