menu

Zeta 1 Ultra 1 l - nástroje

Kód: C810000
Výrobce: Zhermack SpA

Pro chirurgické a rotační nástroje, vhodné také pro jemné nástroje. Podrobný popis

719 Kč
Na cestě od dodavatele Zboží očekáváme 6. 2.
ks

Popis produktu

Bezaldehydový a befenolový dezinfekční a čistící roztok ve formě koncentrátu na nástroje.

Vlastnosti a výhody:

  • Ideální pro chirurgické a rotační nástroje, vhodné také pro jemné nástroje jako jsou skalpely, kleště, jehelce, vrtáčky, zrcátka, sondy apod. 
  • Připravuje se jako 2% širokospektrální roztok a nebo jako rychlá dezinfekce 1% roztoku s omezenu spektrální působností.
  • Vhodné také do ultrazvukové čističky - při 35°C po dobu 30 minut.

Účinné látky:

  • KAS (alkalické aminy a kvarterní amoniové sloučeniny).

Spektrum účinnosti:

  • baktericidní, fungicidní, mykobaktericidní (vč. TBC) a virucidní (vč. HIV, HBV, HCV).

NEBEZPEČÍ
Zdraví škodlivý při požití.
Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ
Nevdechujte páry.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
Používejte ochranné rukavice / oděv a ochranné brýle / obličejový štít.
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Používejte přípravek bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Zobrazit celý popis Skrýt celý popis

Parametry

  • Objem
    1 l

Soubory ke stažení

Nákup po telefonu

Jsme vám k dispozici ve všední dny od 7.00 do 17.00 hodin.

800 880 864

Všeobecná linka

800 400 449

Stomatologická linka

nebo info@medplus.cz

Medplus
Zhermack SpA

Zhermack SpA

Už přes 35 let Zhermack patří ke stěžejním výrobcům a distributorům stomatologického materiálu a potřeb. Společnost se specializuje na algináty, dále pak dentální sádry a zmiňme i silikony pro otiskování. Zhermack dnes působí pod hlavičkou firmy Dentsply Sirona. Ta je největším světovým producentem dentálních výrobků pro profesionály.

Všechny produkty Zhermack SpA
Medplus
Doprava zdarma
Kvalitní zabalení a dodání do druhého dne. Zdarma při nákupu nad 1 499 Kč.
Medplus
Poradíme vám
O produktech víme skoro vše a dokážeme poradit nejen začínajícím ordinacím.
Medplus
Od roku 2006
Jsme spolehlivý dodavatel zdravotnického vybavení pro soukromé ordinace.
Medplus
Mimořádný servis
Bezplatná informační linka, dárky k objednávkám a vstřícné řešení všech situací.
Medplus
Téměř vše skladem
Aby bylo z čeho vybírat, držíme tisíce produktů skladem. Díky tomu ihned odesíláme.