menu

Melsept SF

Kód: BRA1907M
Výrobce: BBraun

Vysoce účinný kapalný koncentrovaný dezinfekční a čisticí prostředek na plochy. Podrobný popis

VYBERTE VARIANTU

od 344 Kč
Pro zobrazení dostupnosti vyberte variantu
ks

Popis produktu

Na bázi kombinovaného účinku aldehydů a kvarterních amoniových sloučenin.

Obsahuje speciální čisticí přísady. Neobsahuje formaldehyd. Je mírně parfemován; pH 0,5 % roztoku 3,2.

Indikace:

  • K dezinfekci a současnému mytí všech omyvatelných povrchů, kde se vyskytuje riziko infekce.

Účinnost:

  • Baktericidní, virucidní, fungicidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, účinný na MRSA.

NEBEZPEČÍ
Zdraví škodlivý při požití a při vdechování.
Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Podezření na genetické poškození.
Vysoce toxický pro vodní organismy.
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ
Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
Nevdechujte páry.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Skladujte uzamčené.

Používejte přípravek bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Zobrazit celý popis Skrýt celý popis

Parametry

    Pro zobrazení parametrů vyberte variantu.

Nákup po telefonu

Jsme vám k dispozici ve všední dny od 7.00 do 17.00 hodin.

800 880 864

Všeobecná linka

800 400 449

Stomatologická linka

nebo info@medplus.cz

Medplus

Související zboží

BBraun

BBraun

Injekční jehly, stříkačky a dezinfekce BBraun jsou zbožím č. 1, které značku u nás proslavilo. Ta představuje předního světového výrobce zdravotnických prostředků a technologií. Mezinárodní koncern vznikl roku 1839, tehdy jako rodinný podnik Wilhelma Brauna. V Česku působí od roku 1993. BBraun Medical dodává do tuzemských zařízení zdravotnický materiál. BBraun Avitum poskytuje dialyzační péči.

Všechny produkty BBraun
Medplus
Doprava zdarma
Kvalitní zabalení a dodání do druhého dne. Zdarma při nákupu nad 1 499 Kč.
Medplus
Poradíme vám
O produktech víme skoro vše a dokážeme poradit nejen začínajícím ordinacím.
Medplus
Od roku 2006
Jsme spolehlivý dodavatel zdravotnického vybavení pro soukromé ordinace.
Medplus
Mimořádný servis
Bezplatná informační linka, dárky k objednávkám a vstřícné řešení všech situací.
Medplus
Téměř vše skladem
Aby bylo z čeho vybírat, držíme tisíce produktů skladem. Díky tomu ihned odesíláme.
Soubory cookie
Sbíráme anonymní data a měříme, abychom náš web mohli dále vylepšovat. Souhlasíte se sběrem cookies?
Více informací