menu
Koncentrát

Melsept SF

Kód: BRA1907M
Značka: BBraun

Vysoce účinný kapalný koncentrovaný dezinfekční a čisticí prostředek na plochy. Podrobný popis

VYBERTE VARIANTU

od 344 Kč
Pro zobrazení dostupnosti vyberte variantu
ks

Popis produktu

Širokospektrální dezinfekční a čisticí prostředek na omyvatelné povrchy zdravotnického vybavení a plochy funguje na bázi kombinovaného účinku aldehydů a kvartérních amoniových solí a splňuje vysoké nároky kladené na moderní a nadčasový dezinfekční prostředek. Díky variabilitě použití je Melsept® SF vhodný jak pro epidemiologicky závažné prostředí, tak pro prostředí méně náročné.

Na bázi kombinovaného účinku aldehydů a kvarterních amoniových sloučenin.

Vlastnosti a výhody:

 • širokospektrální účinnost
 • obsahuje speciální čisticí přísady
 • neobsahuje formaldehyd
 • obsahuje aldehydy
 • je mírně parfemován; pH 0,5 % roztoku 3,2
 • nízké pracovní koncentrace - od 0,25 %
 • zdravotnický prostředek
 • šetrný vůči běžným materiálům
 • není kompatibilní s přípravky obsahujícími aminy

Indikace:

 • K dezinfekci a současnému mytí všech omyvatelných povrchů, kde se vyskytuje riziko infekce.

Použití:

 • Melsept® SF se stejně jako jiné dezinfekční prostředky ředí na předepsanou koncentraci studenou vodou a po vytření nebo omytí se nechá zaschnout. Při používání vyšších koncentrací se doporučuje větrat. Je vhodný pro dezinfekci velkých bezkontaktních ploch i malých kontaktních ploch a povrchů zdravotnického vybavení.
 • Otřete povrch tak, aby byl zcela mokrý.

Účinnost:

 • Baktericidní, virucidní, fungicidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, účinný na MRSA.

Pracovní koncentrace se v závislosti na žádané účinnosti pohybují již od 0,25 %.
V této koncentraci je účinný na bakterie, obalené viry, rotavirus a kvasinky a je vhodný např. pro dezinfekci velkých bezkontaktních ploch ve všech prostorách zdravotnického zařízení.

Ve vyšších koncentracích je účinný na neobalené viry (včetně provirů, HAV, adenovirů apod.), mykobakteria, mikroskopické vláknité houby (plísně), a dokonce i na spóry bakterií Clostridia difficile.

Antimikrobiální účinnost byla stanovena podle platných norem pro testování dezinfekčních prostředků shrnutých v ČSN EN 14885.

Vzhledem k nízkým užitným koncentracím, zejména na velké plochy, kde je spotřeba dezinfekčních prostředků největší, je při použití velmi úsporný.

Melsept® SF je parfémován pečlivě zvolenou vůní s nízkým alergizačním potenciálem. Díky příjemnému aroma osvěžuje prostředí a napomáhá potlačovat nepříjemné zápachy.

Přestože obsahuje aldehydy, nebyly zaznamenány žádné nežádoucí reakce a ve srovnání s podobnými přípravky je obvykle lépe snášen, a proto vyhledáván.


NEBEZPEČÍ
Zdraví škodlivý při požití a při vdechování.
Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Podezření na genetické poškození.
Vysoce toxický pro vodní organismy.
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ
Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
Nevdechujte páry.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Skladujte uzamčené.

Používejte přípravek bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

V případě porušení zapečetěného obalu tohoto zboží není z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů možno odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní.

Zobrazit celý popis Skrýt celý popis

Parametry

  Pro zobrazení parametrů vyberte variantu.

Soubory ke stažení

Pro stažení dokumentů k produktu je nutné se přihlásit. Ještě nejste zaregistrováni? Využijte všech výhod registrace.

Nákup po telefonu

Jsme vám k dispozici ve všední dny od 7.00 do 17.00 hodin.

800 880 864

Všeobecná linka

800 400 449

Stomatologická linka

nebo info@medplus.cz

Medplus

Související zboží

BBraun

BBraun

Injekční jehly, stříkačky a dezinfekce BBraun jsou zbožím č. 1, které značku u nás proslavilo. Ta představuje předního světového výrobce zdravotnických prostředků a technologií. Mezinárodní koncern vznikl roku 1839, tehdy jako rodinný podnik Wilhelma Brauna. V Česku působí od roku 1993. BBraun Medical dodává do tuzemských zařízení zdravotnický materiál. BBraun Avitum poskytuje dialyzační péči.

Všechny produkty BBraun
Medplus
Doprava zdarma
U nákupu nad 1 499 Kč nehradíte dopravné. Bezplatně máte také platbu dobírkou.
Medplus
Široká nabídka
Vybírejte z více než 6 390 produktů pro lékaře, stomatology i veřejnost.
Medplus
Výhodný nákup
K dobrým cenám přidáváme slevové akce, výhodné sety a hodnotné dárky k nákupu.
Medplus
Spolehlivý partner
99 % zákazníků je spokojeno s nákupem i poprodejním přístupem. Přidejte se k nim.
Medplus
Odborné poradenství
Bezplatná infolinka, specialisté s 15letou praxí, osobní a profesionální pomoc.