menu
Akční cena Koncentrát

Melsept SF

Kód: BRA1907M
Výrobce: BBraun

Vysoce účinný kapalný koncentrovaný dezinfekční a čisticí prostředek na plochy. Podrobný popis

VYBERTE VARIANTU

od 344 Kč
Pro zobrazení dostupnosti vyberte variantu
ks

Popis produktu

Širokospektrální dezinfekční a čisticí prostředek na omyvatelné povrchy zdravotnického vybavení a plochy funguje na bázi kombinovaného účinku aldehydů a kvartérních amoniových solí a splňuje vysoké nároky kladené na moderní a nadčasový dezinfekční prostředek. Díky variabilitě použití je Melsept® SF vhodný jak pro epidemiologicky závažné prostředí, tak pro prostředí méně náročné.

Na bázi kombinovaného účinku aldehydů a kvarterních amoniových sloučenin.

Vlastnosti a výhody:

 • širokospektrální účinnost
 • obsahuje speciální čisticí přísady
 • neobsahuje formaldehyd
 • obsahuje aldehydy
 • je mírně parfemován; pH 0,5 % roztoku 3,2
 • nízké pracovní koncentrace - od 0,25 %
 • zdravotnický prostředek
 • šetrný vůči běžným materiálům
 • není kompatibilní s přípravky obsahujícími aminy

Indikace:

 • K dezinfekci a současnému mytí všech omyvatelných povrchů, kde se vyskytuje riziko infekce.

Použití:

 • Melsept® SF se stejně jako jiné dezinfekční prostředky ředí na předepsanou koncentraci studenou vodou a po vytření nebo omytí se nechá zaschnout. Při používání vyšších koncentrací se doporučuje větrat. Je vhodný pro dezinfekci velkých bezkontaktních ploch i malých kontaktních ploch a povrchů zdravotnického vybavení.
 • Otřete povrch tak, aby byl zcela mokrý.

Účinnost:

 • Baktericidní, virucidní, fungicidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, účinný na MRSA.

Pracovní koncentrace se v závislosti na žádané účinnosti pohybují již od 0,25 %.
V této koncentraci je účinný na bakterie, obalené viry, rotavirus a kvasinky a je vhodný např. pro dezinfekci velkých bezkontaktních ploch ve všech prostorách zdravotnického zařízení.

Ve vyšších koncentracích je účinný na neobalené viry (včetně provirů, HAV, adenovirů apod.), mykobakteria, mikroskopické vláknité houby (plísně), a dokonce i na spóry bakterií Clostridia difficile.

Antimikrobiální účinnost byla stanovena podle platných norem pro testování dezinfekčních prostředků shrnutých v ČSN EN 14885.

Vzhledem k nízkým užitným koncentracím, zejména na velké plochy, kde je spotřeba dezinfekčních prostředků největší, je při použití velmi úsporný.

Melsept® SF je parfémován pečlivě zvolenou vůní s nízkým alergizačním potenciálem. Díky příjemnému aroma osvěžuje prostředí a napomáhá potlačovat nepříjemné zápachy.

Přestože obsahuje aldehydy, nebyly zaznamenány žádné nežádoucí reakce a ve srovnání s podobnými přípravky je obvykle lépe snášen, a proto vyhledáván.


NEBEZPEČÍ
Zdraví škodlivý při požití a při vdechování.
Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Podezření na genetické poškození.
Vysoce toxický pro vodní organismy.
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ
Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
Nevdechujte páry.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Skladujte uzamčené.

Používejte přípravek bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Zobrazit celý popis Skrýt celý popis

Parametry

  Pro zobrazení parametrů vyberte variantu.

Soubory ke stažení

Pro stažení dokumentů k produktu je nutné se přihlásit. Ještě nejste zaregistrováni? Využijte všech výhod registrace.

Nákup po telefonu

Jsme vám k dispozici ve všední dny od 7.00 do 17.00 hodin.

800 880 864

Všeobecná linka

800 400 449

Stomatologická linka

nebo info@medplus.cz

Medplus

Související zboží

BBraun

BBraun

Injekční jehly, stříkačky a dezinfekce BBraun jsou zbožím č. 1, které značku u nás proslavilo. Ta představuje předního světového výrobce zdravotnických prostředků a technologií. Mezinárodní koncern vznikl roku 1839, tehdy jako rodinný podnik Wilhelma Brauna. V Česku působí od roku 1993. BBraun Medical dodává do tuzemských zařízení zdravotnický materiál. BBraun Avitum poskytuje dialyzační péči.

Všechny produkty BBraun
Medplus
Doprava zdarma
U nákupu nad 1 499 Kč nehradíte dopravné. Bezplatně máte také platbu dobírkou.
Medplus
Široká nabídka
Vybírejte z více než 6 390 produktů pro lékaře, stomatology i veřejnost.
Medplus
Výhodný nákup
K dobrým cenám přidáváme slevové akce, výhodné sety a hodnotné dárky k nákupu.
Medplus
Spolehlivý partner
99 % zákazníků je spokojeno s nákupem i poprodejním přístupem. Přidejte se k nim.
Medplus
Odborné poradenství
Bezplatná infolinka, specialisté s 15letou praxí, osobní a profesionální pomoc.