menu

Kohrsolin FF 5 l

Kód: BOD-BD202390
Výrobce: BODE

Čistící dezinfekční přípravek na povrchy zdravotnických prostředků. Podrobný popis

1 149 Kč
Skladem více než 5 ks
ks

Popis produktu

Kohrsolin FF 

Čistící dezinfekční přípravek na povrchy zdravotnických prostředků bez obsahu formaldehydu pro rychlou dezinfekci.

Kohrsolin® FF je čistící dezinfekční přípravek na bázi synergické kombinace aldehydů a kvartérních amoniových sloučenin, výsledkem čehož je bezpečný, účinný a jednoduše použitelný přípravek.

Zanechává jen malé množství reziduí a je vhodný k použití pro centrální i decentrální dávkovací systémy.

• velmi dobrá materiálová kompatibilita
• vynikající čistící schopnost
• zanechává malé množství reziduí
• šetrný k životnímu prostředí jako výsledek malého množství účinných látek

Mikrobiologická účinnost:

  • Sporicidní, baktericidní, fungicidní, tuberkulocidní, mykobaktericidní, virucidní, virucidní na obalené viry (vč. HBV, HCV, HIV), FCV, MNV, SARS a rotaviry.

Účinná látka:

  • aldehyd, KAS

Aplikace/expozice:

  • k získání požadované koncentrace pracovního roztoku se rozpustí daná dávka koncentrátu ve vodě
  • 1 % koncentrace, expozice 15 minut

Kohrsolin® FF je vhodný k čištění a dezinfekci omyvatelných povrchů při použití metody otřením, např.:

• pro zdravotnické přístroje a zařízení klasifikované zákonem o ZP

• v nemocnicích (operační sály, JIP, ARO, ...), domovech důchodců, LDN, ...
 


NEBEZPEČÍ
Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování.
Dráždí kůži.
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Způsobuje vážné poškození očí.
Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Způsobuje poleptání dýchacích cest.

PREVENCE
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/ obličejový štít.
Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

OPATŘENÍ
PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře.

ODSTRANĚNÍ
Odstraňte obsah/obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.


Používejte přípravek bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Zobrazit celý popis Skrýt celý popis

Parametry

  • Objem
    5 l

Nákup po telefonu

Jsme vám k dispozici ve všední dny od 7.00 do 17.00 hodin.

800 880 864

Všeobecná linka

800 400 449

Stomatologická linka

nebo info@medplus.cz

Medplus

Související zboží

BODE

BODE

BODE Chemie je přední specialista na dezinfekci, hygienu a péči o pokožku. Svými výrobky chrání pacienty i zdravotníky před infekcemi a kontaminací. Bode Sterillium představuje vůbec první prodejnou dezinfekci rukou na bázi alkoholu. Stejnojmenná řada určuje standardy dezinfekčních přípravků. Oblibě se těší také alkoholové dezinfekce kůže s odmašťovacím a reziduálním účinkem Bode Cutasept.

Všechny produkty BODE
Medplus
Doprava zdarma
Kvalitní zabalení a dodání do druhého dne. Zdarma při nákupu nad 1 499 Kč.
Medplus
Poradíme vám
O produktech víme skoro vše a dokážeme poradit nejen začínajícím ordinacím.
Medplus
Od roku 2006
Jsme spolehlivý dodavatel zdravotnického vybavení pro soukromé ordinace.
Medplus
Mimořádný servis
Bezplatná informační linka, dárky k objednávkám a vstřícné řešení všech situací.
Medplus
Téměř vše skladem
Aby bylo z čeho vybírat, držíme tisíce produktů skladem. Díky tomu ihned odesíláme.