menu
Prášková dezinfekce

Dezipur

Kód: MPD021009M
Výrobce: MPD plus, s.r.o.

Práškový dezinfekční přípravek na nástroje, předměty a plochy. Podrobný popis

VYBERTE VARIANTU

od 189 Kč
Pro zobrazení dostupnosti vyberte variantu
ks

Popis produktu

Účinnost:

  • baktericidní, fungicidní, virucidní, tuberkulocidní.

Aktivní látky:

  • peroxoboritan sodný, KAS


Rozpouští organická znečištění obsahuje inhibitory koroze vhodný k dezinfekci ultrazvukem.

Přípravek se rozpustí ve studené pitné vodě cca 10 minut před použitím.

Dezinfikovaný materiál se ponoří do připraveného roztoku po uvedenou dobu expozice.

Poté se opláchne vodou, vysuší a sterilizuje.

V kartonu:
700 g - 12 ks
3 kg  - 4 ks
 


NEBEZPEČÍ
Zdraví škodlivý při požití.
Způsobuje vážné poškození očí.
Dráždí kůži.
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa vodou. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.

Používejte přípravek bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

V případě porušení zapečetěného obalu tohoto zboží není z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů možno odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní.

Zobrazit celý popis Skrýt celý popis

Parametry

    Pro zobrazení parametrů vyberte variantu.

Soubory ke stažení

Pro stažení dokumentů k produktu je nutné se přihlásit. Ještě nejste zaregistrováni? Využijte všech výhod registrace.

Nákup po telefonu

Jsme vám k dispozici ve všední dny od 7.00 do 17.00 hodin.

800 880 864

Všeobecná linka

800 400 449

Stomatologická linka

nebo info@medplus.cz

Medplus

Související zboží

Medplus
Doprava zdarma
U nákupu nad 1 499 Kč nehradíte dopravné. Bezplatně máte také platbu dobírkou.
Medplus
Široká nabídka
Vybírejte z více než 6 390 produktů pro lékaře, stomatology i veřejnost.
Medplus
Výhodný nákup
K dobrým cenám přidáváme slevové akce, výhodné sety a hodnotné dárky k nákupu.
Medplus
Spolehlivý partner
99 % zákazníků je spokojeno s nákupem i poprodejním přístupem. Přidejte se k nim.
Medplus
Odborné poradenství
Bezplatná infolinka, specialisté s 15letou praxí, osobní a profesionální pomoc.