menu
Prášková dezinfekce

Dezipur

Kód: MPD021009M

Práškový dezinfekční přípravek na nástroje, předměty a plochy. Podrobný popis

VYBERTE VARIANTU

od 189 Kč
Pro zobrazení dostupnosti vyberte variantu
ks

Popis produktu

Účinnost:

  • baktericidní, fungicidní, virucidní, tuberkulocidní.

Aktivní látky:

  • peroxoboritan sodný, KAS


Rozpouští organická znečištění obsahuje inhibitory koroze vhodný k dezinfekci ultrazvukem.

Přípravek se rozpustí ve studené pitné vodě cca 10 minut před použitím.

Dezinfikovaný materiál se ponoří do připraveného roztoku po uvedenou dobu expozice.

Poté se opláchne vodou, vysuší a sterilizuje.

V kartonu:
700 g - 12 ks
3 kg  - 4 ks
 


NEBEZPEČÍ
Zdraví škodlivý při požití.
Způsobuje vážné poškození očí.
Dráždí kůži.
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa vodou. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.

Používejte přípravek bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Zobrazit celý popis Skrýt celý popis

Parametry

    Pro zobrazení parametrů vyberte variantu.

Nákup po telefonu

Jsme vám k dispozici ve všední dny od 7.00 do 17.00 hodin.

800 880 864

Všeobecná linka

800 400 449

Stomatologická linka

nebo info@medplus.cz

Medplus

Související zboží

MPD plus, s.r.o.

MPD plus, s.r.o.

Společnost MPD plus vznikla v červnu roku 1993. Od svého vzniku má sídlo v Rakovníku, kde podniká ve vlastních výrobních prostorách. Výrobní technologie je založena na rozpouštění, homogenizaci a ohřevu chemických surovin. V červnu roku 1994 začala firma vyrábět detergenty, dezinfekční přípravky a tenzidy určené pro velkospotřebitele a průmysl. V roce 1996 byla spuštěna výroba ochranných pracovních krémů původně určených pro použití ve zdravotnictví.

Všechny produkty MPD plus, s.r.o.
Medplus
Doprava zdarma
U nákupu nad 1 499 Kč nehradíte dopravné. Bezplatně máte také platbu dobírkou.
Medplus
Široká nabídka
Vybírejte z více než 6 390 produktů pro lékaře, stomatology i veřejnost.
Medplus
Výhodný nákup
K dobrým cenám přidáváme slevové akce, výhodné sety a hodnotné dárky k nákupu.
Medplus
Spolehlivý partner
99 % zákazníků je spokojeno s nákupem i poprodejním přístupem. Přidejte se k nim.
Medplus
Odborné poradenství
Bezplatná infolinka, specialisté s 15letou praxí, osobní a profesionální pomoc.