Náš sortiment

Dürr Dental Orotol Plus 2,5 l

Model:
CDS110P615
Výrobce: Dürr Dental
Cena vč. DPH: 1 549,00 Kč

Intenzivní čistící síla odstraňuje i usazené nánosy. Poskytuje jistou ochranu proti infekci svým širokým spektrem účinku. Vybrané dezinfekční a čistící složky dosahují intenzivní péče a přitom jsou šetrné k materiálům a životnímu prostředí. Toxicky

nezávadný, biologicky lehce odbouratelný. Nepění.

 

•doporučené pro odsávací systémy předními výrobci

•nepěnivý bezaldehydový přípravek pro současnou dezinfekci, dezodoraci, čištění a údržbu všech zubolékařských odsávacích zařízení a odlučovačů amalgámu

•tekutý koncentrát - z 2,5 l koncentrátu získáte 125 l účinného roztoku

•ověřená snášenlivost materiálu

•udržuje hodnoty odsávacího zařízení

•rozpouští a dezinfikuje biofilm a zamezuje zanesení (krví, bílkovinami)

•dlouhodobý účinek - nevytváří se rezistence vůči choroboplodným zárodkům

•široké spektrum účinku: baktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, virucidní včetně HBV a HIV

 

Složení 100g Orotol® Plus obsahuje:

•8,8 g dimethyl-dioktylammoniumchloridu 50 %

•1,2 g benzyl-dimethyl-dodecyl-ammoniumchloridu 50 %

•5 - 15 g alkalické čisticí složky

•5 g komplexotvorné látky

•speciální látky zabraňující pěnění, pomocné látky

 

Spektrum účinků:

•baktericidní přípravek,

•tuberkulocidní přípravek

•fungicid, omezeně účinný i virucidní (obalené viry vč. HBV, HCV, HIV1, a také neobalené viry, jako adenoviry, noroviry)

•Seznam VAH

 

Testováno podle norem EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 16615.

 

Použití: Orotol® plus se používá v 2 % koncentraci

Příklad ředění: 20 ml Orotol® plus (odpovídá měrce v uzávěru) doplňte studenou vodou do 1 litru a za použití OroCup odsajte

Doba působeni je v souladu s VAH 5 minut, pro bakterie vč. Tbc 60 minut (viz tabulka v DE).

Doporučujeme odsávací zařízení čistit a dezinfikovat přípravkem Orotol® plus v závislosti na provozu jedenkrát až dvakrát denně - před polední pauzou a po ukončení ošetření;

při jednorázovém použití pak výhradně večer po ukončení provozu.

Plivátko event. ještě vydezinfikujte a vyčistěte dodatečně přípravkem Orotol® plus.

Další pokyny viz také informace o produktu na internetu.

 

Účinné látky: KAS

Velikost balení: láhev 2,5l

Použití v: OroCup

 

Pokyny:

Po chirurgických zákrocích nárazově sáním propláchněte sklenicí studené vody.

Neaplikujte do sacího zařízení ani plivátka žádné pěnicí látky.

 

Nebezpečí

Může být korozivní pro kovy.

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Noste ochranné rukavice a ochranu očí/obličejový štít.

Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.

Pokračujte ve vyplachování.

Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

Skladujte na dobře větraném místě.

Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

 

Název souboru Velikost Přidáno Odkaz
Orotol Plus Durr Dental - BL 358.8KB 29.07.2019 Stáhnout
Orotol Plus Durr Dental - Návod 579.52KB 29.07.2019 Stáhnout
Orotol Plus Durr Dental - Prohlášení o shodě 2.24MB 29.07.2019 Stáhnout
Ostatní také nakoupili
Mýdlo tekuté LAVON 5 l
89,00 Kč
Množství:  
detail
Injekční jehla BD, 100 ks
56,00 Kč
Množství:  
detail
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     OK   Další informace
banner
banner